De methode

Standpunt is een complete methode levensbeschouwing voor de basisvorming. De methode omvat drie verschillende versies: een versie voor VMBO, een versie voor VMBO-LWOO/BBL en een versie voor HAVO/VWO.
De methode omvat drie delen, te gebruiken voor klas 1, 2 en 3. Deel 1 van VMBO en HAVO/VWO bevat twee varianten: de ene variant bevat alleen het christendom als voorbeeld van een levensbeschouwing, de andere zowel christendom (verkort) als humanisme.
Elk deel bestaat uit een leer- en een werkboek.

Doelstellingen en inhoud
Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen die in Nederland bestaan. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren met anderen een dialoog aan te gaan.
Standpunt heeft aandacht voor basisinzichten en –vaardigheden rond levensbeschouwing (en ethiek), voor belangrijke levensbeschouwingen zoals christendom, islam, humanisme en jodendom, en ook voor thema’s als vriendschap, schoonheid & uiterlijk, natuur en milieu, popmuziek, God, sport, seksualiteit, relaties, etc. In Standpunt voor VMBO (en in Standpunt voor VMBO/LWOO-BBL) is er bijzondere aandacht voor beroepshouding en beroepsethiek.

Didactiek en vormgeving
Standpunt heeft een aantrekkelijke, herkenbare en vlotte uitstraling. Het uitgangspunt in de didactiek en de vormgeving van Standpunt is de leefwereld van de leerling zélf. In Standpunt wordt veel gewerkt met beelddidactiek en een grote variatie aan didactische werkvormen. Om aansluiting te hebben met de leefwereld van de leerlingen zijn er veel persoonlijke verhalen van leeftijdsgenoten opgenomen in de methode.
Het werkboek kent naast gewone opdrachten ook zelfstandigheidsopdrachten (de Z-route).

Docentenboek
Bij alle delen van Standpunt is een docentenboek verkrijgbaar, met daarin:
- de algemene doelstellingen van de methode;
- de relatie tussen de methode Standpunt en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs;
- een verantwoording van het model voor begripsverwerving;
- de doelstellingenstructuur per hoofdstuk;
- de antwoorden op vragen en opdrachten uit het leerlingenboek;
- aanvullende stoffen;
- didactische en audiovisuele tips;
- website-tips.

Toetsenbanken
Bij alle delen van Standpunt is een toetsenbank ontwikkeld. Docenten die de methode klassikaal hebben ingevoerd kunnen deze toetsenbank aanvragen via mail (info@damon-educatie.nl). Indien de uitgever over de actuele boekenlijst beschikt waarin betreffende methode is opgenomen wordt de toetsenbank direct toegezonden.
Bij de nieuwste uitgave van Standpunt zijn tevens de antwoorden op de vragen opgenomen.

Internetondersteuning
Standpunt wordt op internet ondersteund door deze website, die onderverdeeld is in een gedeelte voor docenten en een gedeelte voor leerlingen. Het leerlingengedeelte omvat een woordenlijst, werkvormen, oefentoetsen (mét antwoorden), aanvullende informatie, vragen en opdrachten.
Het afgeschermde gedeelte voor docenten is toegankelijk voor docenten die bij de uitgeverij bekend zijn als gebruiker. De actuele boekenlijst is hiertoe in het bezit van de uitgeverij. Dit gedeelte bevat antwoorden op de (verdiepings-)vragen en opdrachten, didactische tips, aanvullende informatie, etc.
De docent kan via email (info@damon-educatie.nl) toegang vragen tot het afgeschermde gedeelte. Hij/zij ontvangt een wachtwoord en een inlogcode.
Ieder die op de hoogte wil blijven via email van (uitgebreide inhoudelijke wijzigingen zoals het nieuws) kan zich abonneren op de nieuwsbrief van Standpunt. Zend hiertoe een mail naar info@damon-educatie.nl. U ontvangt dan automatisch bericht van de uitgeverij.
Wij stellen het zeer op prijs indien u uw bevindingen aan ons kenbaar maakt. Met inhoudelijke op- en aanmerkingen en suggesties kunt u mailen naar Jan de Leeuw (j.de.leeuw@wxs.nl). Met algemene vragen en opmerkingen (m.b.t. de functionaliteit van de site, etc.) kunt u mailen naar de uitgeverij (info@damon-educatie.nl).
 
De opbouw van Standpunt voor VMBO (2007-2009)

Deel 1 Standpunt voor VMBO (met christendom)
Hoofdstuk 1    De levensbeschouwelijke kijk
Hoofdstuk 2    Uitingen van levensbeschouwing
Hoofdstuk 3    Het christendom als voorbeeld
Hoofdstuk 4    Wie ben ik?
Hoofdstuk 5    Vriendschap
Hoofdstuk 6    Begin van het leven

Deel 1 Standpunt voor VMBO (met humanisme en christendom)
Hoofdstuk 1    De levensbeschouwelijke kijk
Hoofdstuk 2    Uitingen van levensbeschouwing
Hoofdstuk 3    Het humanisme als voorbeeld
Hoofdstuk 4    Het christendom als voorbeeld  
Hoofdstuk 5    Vriendschap
Hoofdstuk 6    Begin van het leven

Deel 2 Standpunt voor VMBO
Hoofdstuk 1    Levensbeschouwing en communicatie
Hoofdstuk 2    Het jodendom
Hoofdstuk 3    Natuur en milieu
Hoofdstuk 4    Popmuziek en taal
Hoofdstuk 5    De islam
Hoofdstuk 6    Seksualiteit
Hoofdstuk 7    Ethiek

Deel 3 Standpunt voor VMBO
Hoofdstuk 1    Schoonheid en uiterlijk
Hoofdstuk 2    Dood
Hoofdstuk 3    Relaties
Hoofdstuk 4    God
Hoofdstuk 5    Sport
Hoofdstuk 6    Beroepsethiek
Hoofdstuk 7    Beroepshouding


De opbouw van Standpunt voor HAVO/VWO (2009-2011)

Deel 1 Standpunt voor HAVO/VWO  (met christendom)
Hoofdstuk 1    De levensbeschouwelijke kijk
Hoofdstuk 2    Uitingen van levensbeschouwing
Hoofdstuk 3    Het christendom
Hoofdstuk 4    Het christendom: een verdieping
Hoofdstuk 5    Vriendschap
Hoofdstuk 6    Begin van het leven

Deel 1 Standpunt voor HAVO/VWO (met humanisme)
Hoofdstuk 1    De levensbeschouwelijke kijk
Hoofdstuk 2    Uitingen van levensbeschouwing
Hoofdstuk 3    Het humanisme
Hoofdstuk 4    Het christendom
Hoofdstuk 5    Vriendschap
Hoofdstuk 6    Begin van het leven

Deel 2 Standpunt voor HAVO/VWO  
Hoofdstuk 1    Het jodendom
Hoofdstuk 2    Wie ben ik?
Hoofdstuk 3    Natuur en milieu
Hoofdstuk 4    Taal en levensbeschouwing
Hoofdstuk 5    De islam
Hoofdstuk 6    Seksualiteit    

Deel 3 Standpunt voor HAVO/VWO  
Hoofdstuk 1    Schoonheid en uiterlijk
Hoofdstuk 2    Waarden en normen
Hoofdstuk 3    Sport
Hoofdstuk 4    Dood
Hoofdstuk 5    Relaties
Hoofdstuk 6    God


 

Bestellingen door docenten
Als docent kunt u gebruik maken van de service voor aanvraag van beoordelingsexemplaren. Wilt u als docent een boek beoordelen voor klassikaal gebruik, dan kunt u het leer- en werkboek met 50% korting bestellen. Van iedere titel kunt u één beoordelingsexemplaar aanvragen. Wilt u ook voor uw collega\'s beoordelingsexemplaren ontvangen dan verzoeken wij u ook de gegevens van deze collega aan ons te zenden.
Indien u het boek daadwerkelijk klassikaal invoert of voorschrijft als verplichte literatuur aan studenten, ontvangt u het aankoopbedrag retour. Wij verzoeken u in ieder geval de actuele boekenlijst waarop betreffende titel vermeld staat, aan onze administratie te zenden.
Docentenboeken (enkel bestemd voor docenten of docenten-in-opleiding) worden niet gratis of met korting en enkel naar het schooladres gezonden.
De uitgever behoudt zich het recht voor, aanvragen niet te honoreren. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Standpunt Havo/VWO wordt digitaal via Schooltas aangeboden.
E-nummers en prijzen:

Standpunt Havo/VWO deel 1, leerboek met christendom, 9789460364099, € 10,- (incl. 21% BTW)
Standpunt Havo/VWO deel 1, werkboek met christendom, 9789460364105, € 9,25 (incl. 21% BTW)
Standpunt Havo/VWO deel 1, leerboek met humanisme, 9789460364112, € 10,- (incl. 21% BTW)
Standpunt Havo/VWO deel 1, werkboek met humanisme, 9789460364129, € 9,25 (incl. 21% BTW)
Standpunt Havo/VWO deel 2, leerboek, 9789460364136, € 10,- (incl. 21% BTW)
Standpunt Havo/VWO deel 2, werkboek, 9789460364143, € 9,25 (incl. 21% BTW)
Standpunt Havo/VWO deel 3, leerboek, 9789460364150, € 10,- (incl. 21% BTW)
Standpunt Havo/VWO deel 3, werkboek, 9789460364167, € 9,25 (incl. 21% BTW)