Meest gestelde vragen

1. Hoeveel delen bevat Standpunt?
Standpunt is een complete methode levensbeschouwing voor de basisvorming. De methode omvat drie verschillende versies: een versie voor VMBO, een versie voor VMBO/LWOO-BBL en een versie voor HAVO/VWO.
De methode Standpunt omvat bij iedere versie drie delen, te gebruiken voor klas 1, 2 en 3. Deel 1 bevat twee varianten: de ene variant bevat alleen het christendom als voorbeeld van een levensbeschouwing, de andere zowel christendom (verkort) als humanisme.

2. Heeft de methode ook een werkboek?
Elk deel (behalve deel 4 Ethiek) bestaat uit een leer- en een werkboek.

3. Welke opbouw hebben de verschillende delen van Standpunt?
Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie bij \'De methode\' in het keuzemenu links op deze pagina.

4. Wanneer verschijnen de verschillende delen van Standpunt?
Afgelopen jaren (2007 tot 2009) is de vernieuwde Standpunt voor VMBO verschenen.
Standpunt voor HAVO/VWO is verschenen in 2009-2011).

Beide niveaus worden vernieuwd vanaf 2015. Zij verschijnen als leerwerkboek. De uitgaven uit 2007-2011 blijven leverbaar.

5. Is er ook aandacht voor specifieke beroepsvoorbereiding?
Ja met name in de versie voor VMBO en de versie voor VMBO/LWOO-BBL. Het VMBO is beroepsvoorbereidend onderwijs. In de methode Standpunt voor VMBO zijn twee aparte hoofdstukken opgenomen die een directe beroepsrelevantie bezitten: een hoofdstuk over beroepshouding en een over beroepsethiek, beiden in deel 3. Daarnaast bevat deel 2 een hoofdstuk over ethiek. Ook in de versie voor VMBO/LWOO-BBL is er afzonderlijke aandacht voor ethiek, beroepsethiek en beroepshouding.
De methode Standpunt voor VMBO en VMBO/LWOO-BBL bevat ook een aantal hoofdstukken met thema’s die relevant kunnen zijn voor de latere beroepsuitoefening: de hoofdstukken over levensbeschouwing en levensbeschouwelijke stromingen; het hoofdstuk over levensbeschouwing en communicatie; de hoofdstukken over natuur en milieu, seksualiteit, dood, relaties en sport.

6. Heeft de methode ook een docentenboek?
Bij alle delen van Standpunt is een docentenboek verkrijgbaar, met daarin:
- de algemene doelstellingen van de methode;
- de relatie tussen de methode Standpunt en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs;
- een verantwoording van het model voor begripsverwerving;
- de doelstellingenstructuur per hoofdstuk;
- de antwoorden op vragen en opdrachten uit het leerlingenboek;
- aanvullende stoffen;
- didactische en audiovisuele tips;
- website-tips;
- toetsvragen. Deze kunnen door docenten die de methode klassikaal gebruiken worden aangevraagd bij de uitgeverij: info@damon.nl

7. Hoe word ik op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over de methode?
Op het docentengedeelte van de website is er een item ‘nieuws’. De nieuwsrubriek van de Standpuntwebsite wordt regelmatig aangepast. Gebruikers die op de hoogte willen worden gehouden over de tweemaandelijkse update, kunnen hun email sturen naar info@damon.nl met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief Standpunt’.

8. Wat zijn de doelstellingen van de methode Standpunt?
De leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze verwerven inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Verder ontwikkelen leerlingen inzicht in belangrijke levensbeschouwelijke standpunten met betrekking tot actuele thema’s en ontwikkelen ze de vaardigheid om met anderen in dialoog te treden over de ethische en levensbeschouwelijke aspecten van het bestaan.

9. Wat voor soort opdrachten kent de methode?
Het werkboek kent naast gewone opdrachten zelfstandigheidsopdrachten (de Z-route).

10. Wie is de auteur van Standpunt?
De auteur is Jan de Leeuw, hogeschooldocent ethiek bij Fontys Hogescholen. Hij schreef vele methodes voor levensbeschouwing en ethiek, waaronder voor het voortgezet onderwijs Standpunt en Zin in Zin.
Bij Fontys Hogescholen was hij werkzaam bij de lerarenopleidingen voor levensbeschouwing, economie en maatschappijleer. Ook was hij daar jarenlang verbonden aan het Centrum voor Levensbeschouwing en Ethiek (CLE).
Afgelopen jaren verrichtte hij ook werkzaamheden voor de Radboud Stichting, TeleacNOT (SchoolTV), de Universiteit van Tilburg en andere opdrachtgevers.
In 2008 won Jan de Leeuw de Fontys Kennisprijs 2008. Deze prijs is een onderscheiding voor een Fontysmedewerker die meer dan anderen gewerkt heeft aan een kennisbrug richting werkveld en mede-Fontys Hogescholen heeft geprofileerd als kennisinstelling. Fontys telt zo’n 33.000 studenten en 3.500 personeelsleden. De opleidingen en diensten van Fontys Hogescholen worden verzorgd door 35 hogescholen.