Bacon

(1561-1626). Hij schreef de beroemde utopie Nova Atlantis (het nieuwe Atlantis). Hierin schetst hij zijn ideale samenleving: een maatschappij waarin wetenschap en techniek voor álle problemen een oplossing heeft gevonden. Het menselijk geluk is maakbaar geworden doordat de mens op een doelgerichte wijze omgaat met de mogelijkheden van wetenschap en techniek. Wetenschappers en de technici hebben het in Bacon’s ideale samenleving voor het zeggen.
«  Terug naar overzicht