Descriptieve taal

(beschrijvende taal) Bij descriptieve taal wordt de werkelijkheid zo objectief mogelijk beschreven of verwoord, zonder er waardeoordelen over te geven.«  Terug naar overzicht