Profeet

iemand die zich uitte namens God of Jezus en aan een bepaalde kerkgemeente gebonden was of als prediker rondreisde. De profeten klaagden over onrecht en onderdrukking. In hun hemelse droombeelden legden ze een verband met het ‘einde der tijden’: God zou dan de heerser worden over de wereld en de rechtvaardigen zouden verlost worden.«  Terug naar overzicht