Stereotypering

het proces waarbij gedragingen die voorkomen in de groep tot vaste kenmerken worden gemaakt van de gehéle groep. Stereotypen zijn vastgeroeste beelden over bevolkingsgroepen.«  Terug naar overzicht