Thomas Malthus

(1766-1834) Mathus gaf aan dat de bevolkingsgrootte in verhouding moest staan met de beschikbare grond op aarde (het Malthusiaans plafond). Hij voorspelde in 1798 dat er grote maatschappelijke ellende zou ontstaan als de bevolkingsgroei groter zou zijn dan de economische groei. Overbevolking zou leiden tot hongersnood, ziekte en oorlog. Malthus was dan ook een groot voorstander van een beperking van de bevolkingsgroei.«  Terug naar overzicht